نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول شهریه سال تحصیلی 401-400

جدول شهریه سال تحصیلی 401-400


توجه: این مبالغ هنوز مصوب نشده است و احتمال افزایش ده تا بیست درصدی دارد.

 

شهریه سال تحصیلی 401-400 پردیس بین الملل دانشگاه شیراز به شرح زیر است:

 شماره شناسه واریز به حساب:
24010803186