لیست رشته‌های کارشناسی ارشد

گروه

رشته

گرایش

 

 

مهندسی

 

برق و کامپیوتر

مهندسی برق -مخابرات

سیستم

مهندسی برق -الکترونیک

افزاره های میکرونانوالکترونیک

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی

نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر(IT)

فناوری اطلاعات

رایانش امن

 

 

 

مهندسی

مهندسی عمران

محیط زیست

سازه‌های هیدرولیکی

سازه

ژئوتکنیک

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد

خوردگی و حفاظت مواد

شکل‌دادن فلزات

الکتروسرامیک

نانو مواد

مهندسی

شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

-

مهندسی شیمی

فراوری و انتقال گاز

مهندسی نفت

مخازن هیدروکربوری

فناوری نانو

نانو مهندسی شیمی

-

 

 

 

مهندسی مکانیک

مهندسی هسته‏ای

راکتور

کاربرد پرتوها

پرتوپزشکی

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات کنترل

طراحی کاربردی- مکانیک جامدات

مهندسی هوافضا

آیرودینامیک

مهندسی سیستم‏های انرژی

انرژی و محیط زیست

زیست فناوری

(بیوتکنولوژی)

بیوتکنولوژی کشاورزی

-

دانشکده کشاورزی علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی

 

 

 

علوم پایه

 

آمار ریاضی

-

ریاضی

محض

کاربردی

 

 

 

 

علوم تربیتی

 

و

روانشناسی

علوم تربیتی

آموزش و پرورش ابتدایی

روان‌شناسی

بالینی

تربیتی

مدیریت آموزشی

-

برنامه‌ریزی درسی

-

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

-

تربیت بدنی  رفتار حرکتی- یادگیری و کنترل حرکتی
رفتار حرکتی - رشد حرکتی
فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی
فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت اسلامی
آموزش و پرورش ابتدایی

 

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 علم‌سنجی

مدیریت اطلاعات

 

اقتصاد،

 

مدیریت و

علوم اجتماعی

MBA

مدیریت استراتژیک

حسابداری

-

 

جامعه‌شناسی

 برنامه ریزی توسعه منطقه ای

جامعه شناسی

جمعیت شناسی

اقتصاد

علوم اقتصادی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

 

 

ادبیات

 

و

علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

-

زبان و ادبیات کودک و نوجوان

-

ادبیات پایداری

-

زبان و ادبیات انگلیسی

-

آموزش زبان انگلیسی

-

زبان‌شناسی همگانی

-

فرهنگ و زبان‏های باستانی

-

زبان و ادبیات عرب

آموزش زبان عربی

ادبیات عربی

 

حقوق

 

حقوق عمومی

-

حقوق بین‌الملل

-

حقوق خصوصی

-

حقوق جزا و جرم‌شناسی

-

علوم سیاسی

مطالعات منطقه‌ای

خارومیانه و شمال آفریقا

خلیج فارس

علوم سیاسی

-

الهیات

الهیات و معارف اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

فقه و مبانی اسلامی

 

هنر و معماری

معماری

-

شهرسازی

برنامه‌ریزی شهری

پژوهش هنر

-

 

دامپزشکی

باکتری شناسی

-

فیزیولوژی

-