نمایشگر یک مطلب

 

[کارشناسی ارشد]

لیست رشتههای کارشناسی ارشد

گروه

رشته

گرایش

 

 

مهندسی

 

برق و کامپیوتر

مهندسی برق -مخابرات

سیستم

مهندسی برق -الکترونیک

افزاره های میکرونانوالکترونیک

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی

نرم‌افزار

مهندسی کامپیوتر(IT)

فناوری اطلاعات

رایانش امن

 

 

 

مهندسی

مهندسی عمران

محیط زیست

سازه‌های هیدرولیکی

سازه

ژئوتکنیک

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد

خوردگی و حفاظت مواد

شکل‌دادن فلزات

الکتروسرامیک

نانو مواد

مهندسی

شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

-

مهندسی شیمی

فراوری و انتقال گاز

مهندسی نفت

مخازن هیدروکربوری

فناوری نانو

نانو مهندسی شیمی

-

 

 

 

مهندسی مکانیک

مهندسی هسته‏ای

راکتور

کاربرد پرتوها

پرتوپزشکی

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات کنترل

طراحی کاربردی- مکانیک جامدات

مهندسی هوافضا

آیرودینامیک

مهندسی سیستم‏های انرژی

انرژی و محیط زیست

زیست فناوری

(بیوتکنولوژی)

بیوتکنولوژی کشاورزی

-

دانشکده کشاورزی علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی

 

 

 

علوم پایه

 

آمار ریاضی

-

ریاضی

محض

کاربردی

 

 

 

 

علوم تربیتی

 

و

روانشناسی

علوم تربیتی

آموزش و پرورش ابتدایی

روان‌شناسی

بالینی

تربیتی

مدیریت آموزشی

-

برنامه‌ریزی درسی

-

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

-

تربیت بدنی  رفتار حرکتی- یادگیری و کنترل حرکتی
رفتار حرکتی - رشد حرکتی
فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی
فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت اسلامی
آموزش و پرورش ابتدایی

 

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 علم‌سنجی

مدیریت اطلاعات

 

اقتصاد،

 

مدیریت و

علوم اجتماعی

MBA

مدیریت استراتژیک

حسابداری

-

 

جامعه‌شناسی

 برنامه ریزی توسعه منطقه ای

جامعه شناسی

جمعیت شناسی

اقتصاد

علوم اقتصادی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

 

 

ادبیات

 

و

علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

-

زبان و ادبیات کودک و نوجوان

-

ادبیات پایداری

-

زبان و ادبیات انگلیسی

-

آموزش زبان انگلیسی

-

زبان‌شناسی همگانی

-

فرهنگ و زبان‏های باستانی

-

زبان و ادبیات عرب

آموزش زبان عربی

ادبیات عربی

 

حقوق

 

حقوق عمومی

-

حقوق بین‌الملل

-

حقوق خصوصی

-

حقوق جزا و جرم‌شناسی

-

علوم سیاسی

مطالعات منطقه‌ای

خارومیانه و شمال آفریقا

خلیج فارس

علوم سیاسی

-

الهیات

الهیات و معارف اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

فقه و مبانی اسلامی

 

هنر و معماری

معماری

-

شهرسازی

برنامه‌ریزی شهری

پژوهش هنر

-

 

دامپزشکی

باکتری شناسی

-

فیزیولوژی

-

 

 

 

 

[دکتری]

 

لیست رشتههای دکتری

گروه

رشته

گرایش

کشاورزی

علوم باغبانی

میوه‌کاری 

 گیاهان زینتی

 گیاهان دارویی‌ـ ‌ادویه‌ای و نوشابه‌ای

 بیوتکنولوژی کشاورزی

 

دامپزشکی

جراحی دامپزشکی

 

پاتولوژی دامپزشکی

 

 بیماری داخلی دام‌های بزرگ

 

بیوشیمی

 

بهداشت مواد غذایی

 

 بهداشت خوراک دام

 

 انگل‌شناسی

 

 باکتری‌شناسی

 

 بهداشت آبزیان

 

فارماکولوژی

 

فیزیولوژی

 

 بیوتکنولوژی

 

مهندسی

 

مهندسی عمران

محیط زیست

ژئوتکنیک

مهندسی هسته‌ای

راکتور

 

مهندسی کامپیوتر

نرم‌افزار

 هوش و رباتیک

مهندسی شیمی

 

مهندسی مواد

 

علوم انسانی

آموزش زبان انگلیسی

 

 زبان و ادبیات انگلیسی

 

 زبانشناسی همگانی

 

زبان و ادبیات فارسی

غنایی

عرفانی

حماسی

تاریخ

ایران بعد از اسلام

تاریخ اسلام

 الهیات

فلسفه و کلام اسلامی 

علوم اجتماعی

حسابداری

 

 جامعه‌شناسی

 مسائل اجتماعی ایران

علوم تربیتی

روان‌شناسی تربیتی

 

 روان‌شناسی بالینی

 

مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت آموزشی

برنامه‌ریزی درسی

تربیت بدنی

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

 تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

 

علوم پایه

آمار

 

شیمی

شیمی آلی

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسی

 

حقوق خصوصی