لیست رشته‌های دکتری

گروه

رشته

گرایش

کشاورزی

علوم باغبانی

میوه‌کاری 

 گیاهان زینتی

 گیاهان دارویی‌ـ ‌ادویه‌ای و نوشابه‌ای

 بیوتکنولوژی کشاورزی

 

دامپزشکی

جراحی دامپزشکی

 

پاتولوژی دامپزشکی

 

 بیماری داخلی دام‌های بزرگ

 

بیوشیمی

 

بهداشت مواد غذایی

 

 بهداشت خوراک دام

 

 انگل‌شناسی

 

 باکتری‌شناسی

 

 بهداشت آبزیان

 

فارماکولوژی

 

فیزیولوژی

 

 بیوتکنولوژی

 

مهندسی

 

مهندسی عمران

محیط زیست

ژئوتکنیک

مهندسی هسته‌ای

راکتور

 

مهندسی کامپیوتر

نرم‌افزار

 هوش و رباتیک

مهندسی شیمی

 

مهندسی مواد

 

علوم انسانی

آموزش زبان انگلیسی

 

 زبان و ادبیات انگلیسی

 

 زبانشناسی همگانی

 

زبان و ادبیات فارسی

غنایی

عرفانی

حماسی

تاریخ

ایران بعد از اسلام

تاریخ اسلام

 الهیات

فلسفه و کلام اسلامی 

علوم اجتماعی

حسابداری

 

 جامعه‌شناسی

 مسائل اجتماعی ایران

علوم تربیتی

روان‌شناسی تربیتی

 

 روان‌شناسی بالینی

 

مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت آموزشی

برنامه‌ریزی درسی

تربیت بدنی

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

 تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

 

علوم پایه

آمار

 

شیمی

شیمی آلی

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسی

 

حقوق خصوصی