کارمندان پردیس بین‌الملل

 

کارشناسان آموزش

سمت

نام و نام‌خانوادگی

شماره تماس

رئیس آموزش دانشکده، کارشناس کلیه بخش های دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده دامپزشکی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی

حمیده زاهدی

071-36132155

کارشناس مسئول آموزش کلیه بخش های دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم، دانشکده کشاورزی، و دانشکده الهیات و معارف اسلامی

حمیده خورسند

071-36132156

کارشناس آموزش کلیه بخش های دانشکده هنر و معماری و کلیه دانشکده های مهندسی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زهرا سادات خلفی

071-36132691

سایر واحدها

سمت

نام و نام‌خانوادگی

شماره تماس

رئیس امور اداری

محمد‌رضا رستگاران

071-36132159

رئیس حسابداری

علی‌اصغر گل‌صفتان

071-36132158

حسابدار دانشجویی

علیرضا اسراری

071-36132157


  امور دانشجویی

عباس صالحی

071-36132698

مسئول دفتر ریاست

سامان آذری

071-36132151

کارشناس حسابداری

هادی رحیمی‌بُد

071-36132164

کارشناس برگزاری کلاس‌ها

امیرحمزه زارع

071-36132161

کارشناس فناوری اطلاعات

محمدعلی جعفرزاده شیرازی

071-36132165

مسئول انبار و اموال

امید جعفری حقیقی

071-36132176

خدمات مالی

غلامرضا شایگان

071-36132167