ثبت نام در سامانه سجاد وزارت علوم مربوط به اداره بهداشت و درمان

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند،

کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و همچنین دانشجویان ورودی جدید در همه مقاطع تحصیلی، لازم است از تاریخ 1400/06/15، فرم کارنامه سلامت جسم را در سامانه سجاد تکمیل نمایند.

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز