معاونت‌های پردیس بین‌الملل و آموزش‌های تخصصی

معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام‌خانوادگی

مرتبه

تحصیلات

شماره تماس

دکتر عبدالرسول برهانی‌حقیقی استادیار دکترای آمارریاضی 071-36132153

 

معاونت اداری و مالی

نام و نام‌خانوادگی

مرتبه

تحصیلات

شماره تماس

دکتر نویدرضا نمازی استادیار دکترای حسابداری 071-36132162