افتخارات و دستاوردها

پردیس بین الملل دانشگاه شیراز درعمر کوتاه خود توانسته است رشته های کارشناسی ارشد را به بیش از 80 رشته- گرایش برساند و در سال 1390 مقطع دکتری این واحد راه اندازی گردید. در سال 1391 رشته های این مقطع به 26 رشته- گرایش افزایش یافت. شعبه دبی واحد بین الملل در سال 1390 در کشور امارات راه اندازی گردید. از موفقیت های دیگر این واحد، جذب تعدادی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در کشورهای دیگر می باشد که این عامل مانع از خروج سرمایه های مادی و معنوی کشور خواهد شد.
 اولین گروه فارغ التحصیلان واحد بین الملل در شهریور ماه 86 از رساله خود دفاع نموده و روانه بازار کار یا ادامه تحصیل شدند. به تدریج تعداد افرادی که به تحصیل در واحد بین الملل علاقه نشان داده اند زیاد شده و در تمام ایام سال باید جوابگوی تماسهای تلفنی و حضوری در این رابطه باشیم. نواقصی در کار بوده است و موانعی نیز بر سر راه، اما برآیند کلی نشانگر موفقیت این واحد در نیل به اهداف خود بوده است.

این پردیس مجوز برگزاری تمام رشته های مصوب دانشگاه را دارا می باشد که تدریجاً در آنها دانشجو می پذیرد و کیفیت تحصیل در واحد بین الملل هم تراز با سایر دانشجویان دانشگاه شیراز می باشد.

برخی از دستاوردهای علمی دانشجویان این پردیس به شرح زیر می باشد.

فهرست فعالیت های پژوهشی دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه شیراز از بدو تأسیس تاکنون

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

مقالات ارائه شده درهمایش های ملی و بین المللی

اختراعات