جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

ارتباط مستقیم با دکتر شجاعی، رئیس پردیس بین‌الملل و آموزش‌های تخصصی، از طریق پست الکترونیکی  suid@shirazu.ac.ir فراهم می‌باشد. مشکلات، انتقادات و پیشنهادات ارسالی به این نشانی توسط ریاست پردیس مشاهده و پیگیری می‌شود.

نشانی: شیراز، خیابان قصردشت، نبش قم‌آباد، پردیس بین‌الملل و آموزش‌های تخصصی

کد پستی: 7195615735