نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول شهریه 94

جدول شهریه 94


 

شهریه مصوب سال تحصیلی 95-94 پردیس بین الملل دانشگاه شیراز به شرح زیر است:
 

شهریه مقطع کارشناسی ارشد سال 95-94 (ریال)

شهریه ثابت هر نیم سال تحصیلی ( بدون تغییر تا پایان دوره)

19,326,120

شهریه هر واحد درسی نظری

3,865,224

شهریه هر واحد درسی عملی 2 برابر درس نظری می باشد.

شهریه هر واحد رساله غیر آزمایشگاهی 2 برابر درس نظری می باشد.

شهریه هر واحد رساله آزمایشگاهی 2.5 برابر درس نظری می باشد.

 

شهریه مقطع دکتری سال 95-94 برای دوره 4 ساله (ریال)

رشته های مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی

806,400,000

رشته های علوم پایه و روانشناسی بالینی

748,800,000

سایر رشته ها

633,600,000

شهریه دوره دکتری به هشت نیمسال تقسیم می گردد.
 

شهریه دانشجویان خارجی سال 95-94 برای هر نیمسال تحصیلی ( دلار آمریکا)

مقطع

شهریه رشته ها بدون واحد عملی آزمایشگاهی

شهریه رشته ها با واحد عملی آزمایشگاهی

کارشناسی

3,000

3,750

کارشناسی ارشد

3,500

4,375

دکتری

4,000

5,000