نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط ضامن و سند تعهد نامه محضری جهت دریافت وام های صندوق رفاه دانشجویان

شرایط ضامن و سند تعهد نامه محضری جهت دریافت وام های صندوق رفاه دانشجویان


 

باسمه تعالی

مبلغ وام شهریه اعلام شده از طرف صندوق رفاه برای سال تحصیلی 1401-1400:

مقطع

مبلغ وام  سال تحصیلی 1401-1400 (ریال)

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

13/000/000

کارشناسی ارشد

26/000/000

دکتری

65/000/000

 

سنوات دریافت وام: 

مقطع

سنوات

کارشناسی ناپیوسته

4 ترم

کارشناسی پیوسته

8 ترم

کارشناسی ارشد

4 ترم

دکتری

8 ترم

 

توجه داشته باشید که سنوات از ترم اول محاسبه می شود. به عنوان مثال 4 ترم سنوات دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی ترم اول 98-97 ، ترم دوم 99-98  تمام می شود و اگر در زمان این 4 ترم 1 ترم از وام استفاده ننماید، ترم پنجم دیگر وام شاملتان نمی شود.  در صورتی که در زمان سنوات مشخص شده از مرخصی تحصیلی بدون احتساب استفاده شود باید مدارک آن را به اداره رفاه ارسال نمایید تا بتوانید یک ترم اضافتر از وام استفاده نمایید.

شرایط ضامن ومدارک ضمانت وام های دانشجویی:

ماده 10) به منظور تسهیل در بهره مندی دانشجویان متقاضی وام و حمایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت، تعداد ضامنین برای ضمانت بازپرداخت وام های دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

1-     برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف مبلغ 150 میلیون ریال، معرفی یک نفر ضامن قراردادی از بین ضامنین واجد شرایط مندرج در ماده 11 الزامی است.

(کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ارشد)

2-     برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف مبلغ300 میلیون ریال ، معرفی یک نفر ضامن رسمی یا پیمانی و یا دو نفر ضامن قراردادی از بین ضامنین واجد شرایط مندرج در ماده 11 الزامی است.

3-     برای دریافت وام های دانشجویی بیش از مبلغ 300 میلیون ریال ، معرفی یک نفر ضامن دیگر )علاوه بر ضامنین قبلی( صرفا از میان کارکنان رسمی و پیمانی واجد شرایط در ماده 11 الزامی است (دکتری).

ماده 11) شرایط ضامنین جهت بهره مندی وام های دانشجویی:

1-کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی و همچنین کارکنان قراردادی آن دستگاه ها با حداقل 5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

تبصره 1 بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، دستگاه های اجرایی شامل کلیه وزارتخانه ها، مراکز دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

)از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی(

تبصره 2 موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان )مادامیکه بیش از  50% سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد(، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی)ره(، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بنیاد امور بیماری های خاص، سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، صندوق تامین خسارت های بدنی و سایر سازمان هایی که براساس قوانین و مقررات مشمول این عنوان قرار می گیرند.

2- اعضای هیأت علمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

3- اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین کارکنان رسمی و قراردادی آن دانشگاه با حداقل  5 سال سابقه کار.

4- کارکنان رسمی و پیمانی قوه مقننه و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل  5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

5-کارکنان رسمی، پیمانی و دارندگان پایه قضایی قوه قضاییه )به استثنای کارآموزان آن قوه( و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل  5سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

6- سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

7- کارکنان استخدامی نیروهای مسلح.

8- بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی.

9- مشمولین دریافت حقوق و مزایا از بنیاد شهید و امور ایثارگران.

10- کارکنان قرارداد دائم بانک ها با حداقل 5  سال سابقه کار.

11- کمیته امداد امام خمینی)ره(  جهت ضمانت مددجویان تحت پوشش آن نهاد بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با صندوق.

ماده 21) مدارک مورد نیاز ضامنین جهت بهره مندی وام های دانشجویی:

1- چنانچه ضامن کارمند، حقوق بگیر، بازنشسته، مستمری بگیر و یا عضو هیأت علمی باشد

الف ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک ساله ی دارای مهر تأیید و امضاء دستگاه مربوطه، به اداره رفاه دانشگاه. -

ب ارائه گواهی کسر از حقوق. -

تبصره 1 در گواهی کسر از حقوق می بایست نوع استخدام  )رسمی، پیمانی، قراردادی(  درج گردد و صرفا خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق ضامن گردد.

تبصره 2 مطابق بندهای - 1 و 2 ماده 10 ارائه گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف 150 میلیون ریال و 300 میلیون ریال ، به مبلغ 300 میلیون ریال  الزامی است.
(کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ارشد)

تبصره 3 مطابق بند - 3 ماده 10 ارائه گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام های دانشجویی بیش از 300 میلیون ریال، به مبلغ  600 میلیون ریال الزامی است (دکتری) .

2- چنانچه ضامن از سردفتران باشد:

ارائه کپی مجوز یا پروانه فعالیت )کپی برابر با اصل شده ممهور به دفترخانه اسناد رسمی(.

3- ارائه گواهی کتبی ضمانت از کمیته امداد امام خمینی )ره(  برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد.

 

سایر موارد:

- به تمام وام های دانشجویی برای طول مدت دریافت وام تا شروع اولین سررسید اقساط به صورت روزشمار 4 درصد کارمزد تعلق می گیرد.

- دانشجویان و دانش آموختگانی که براساس آیین نامه های قبلی از وام های صندوق استفاده نموده اند، در صورت تمایل جهت بهره مندی از وام ها از سال تحصیلی 1400 - 1399 مشمول کلیه مقررات مصوب این آیین نامه اعم از سقف وام ها، شرایط ضامنین، شرایط بازپرداخت و ... خواهند بود

(دانشجویانی که در مقاطع قبل از وام استفاده نموده اند برای دریافت وام در مقطع جدید باید مدارک جدید ارائه کنند)

- اعطاء همه وام ها منوط به تأمین اعتبار لازم و تشخیص رئیس صندوق می باشد.

- صندوق می تواند متناسب با شرایط و تشخیص خود نسبت به پرداخت وام های دانشجویی از محل اعتبارات عمومی دولتی،

درآمدهای اختصاصی، کمک های خیرین، منابع حاصل از سرمایه گذاری و منابع بانکی و یا سایر منابع مالی که در آینده شناسایی خواهد شد، اقدام به پرداخت وام نماید.

- با توجه به مسئولیت معاونت دانشجویی دانشگاه در زمینه نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه، هرگونه تأیید و ارسال درخواست از طرف دانشگاه به منزله احراز صحت اطلاعات ارسالی است. لذا مسئولیت دریافت اصل مدارک، صحت سنجی و نگهداری سوابق آن بر عهده معاونت دانشجویی و کارشناسنان رفاه دانشگاه می باشد.

- چنانچه امکان دریافت هر یک از مدارک مرتبط با وام از طریق سامانه های بر خط میسر نباشد، مدارک الصاقی پس از تأیید از سوی دانشگاه ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

- در صورت دریافت وام از منابعی غیر از منابع صندوق، مدارک لازم می بایست به حوزه مربوطه ارائه گردد.

  فرم سند تعهد نامه محضری.pdf

فرم سند تعهدنامه محضری (word)

تذکر بسیار مهم: تمام قسمت ها و مشخصات خواسته شده در سند بصورت  دقیق می بایست توسط دفترخانه تکمیل شود. در صورت نقص در سند تعهد نامه و همچنین ارائه سند تعهد نامه با فرمت های قدیمی و متفرقه، متقاضی وام موظف به ارائه سند تعهد جدید می باشد.

مدارک لازم را به آدرس : شیراز- خیابان قصرالدشت – نبش خیابان قم آباد- پردیس بین الملل و آموزشهای تخصصی دانشگاه شیراز-قسمت اداری و مالی(کارشناس دانشجویی)- کد پستی ۱۵۷۳۵-۷۱۹۵۶  ارسال نمایید.

با عضویت در کانال تلگرام و کانال سروش اداره رفاه به آدرس refahshirazu@ می توانید از آخرین اطلاعیه ها و اخبار اداره رفاه مطلع و همچنین فرم های مربوط را دریافت نمایید.

در صورت داشتن سوال یا بروز مشکل با شماره ۳۶۱۳۲۶۹۸-۰۷۱ (کارشناس دانشجویی ) تماس حاصل فرمایید.