maintop

 

 مشخصات رشته های  كارشناسی ارشد علوم تربیتی جهت سال تحصيلي94-93

 

 

 • رشته مدیریت آموزشی
  • گرایش :  ---
   • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 19/6/93 صبح
   • ظرفیت : 8 نفر
   • منابع آزمون :  اصول مدیریت آموزشی - رفتار سازماني - زبان تخصصی
   • كارشناسی های مرتبط: :  تمامی رشته ها

  

 • رشته برنامه ریزی درسی
  • گرایش :  ---
   • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 19/6/93 عصر
   • ظرفیت : 8 نفر
   • منابع آزمون :  مبانی و اصول برنامه ریزی درسی- روش تحقیق- فلسفه تعلیم و تربیت.
   • كارشناسی های مرتبط: :  تمامی رشته ها ی علوم تربیتی

 

 • رشته رفتار حرکتی 
  • گرایش : کنترل حرکتی
   • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) :19/6/93 
   • ظرفیت :  6 نفر
   • منابع آزمون : فيزيولوژي ورزشي  – زبان تخصصي
   • كارشناسی های مرتبط: :  تمامی رشته ها

  

 • رشته رفتار حرکتی 
  • گرایش : رشد حرکتی
   • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 19/6/93
   • ظرفیت  : 6 نفر
   • منابع آزمون : رشد و تكامل حركتي- يادگيري حركتي -زبان تخصصي
   • كارشناسی های مرتبط :  تمامی رشته ها

    

     

    • رشته فیزیولوژی ورزشی 
     • گرایش : تغذیه ورزشی 
      • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 19/6/93
      • ظرفیت  : 5 نفر
      • منابع آزمون : رشد و تكامل حركتي- يادگيري حركتي -زبان تخصصي
      • كارشناسی های مرتبط :  تمامی رشته ها

      

       

      • رشته فیزیولوژی ورزشی
      • گرایش : بالینی
        • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 19/6/93
        • ظرفیت  :5 نفر
        • منابع آزمون : رشد و تكامل حركتي- يادگيري حركتي -زبان تخصصي
        • كارشناسی های مرتبط :  تمامی رشته ها

       

      • رشته فیزیولوژی ورزشی 
       • گرایش : محض
        • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 19/6/93
        • ظرفیت  : 5 نفر
        • منابع آزمون : رشد و تكامل حركتي- يادگيري حركتي -زبان تخصصي
        • كارشناسی های مرتبط :  تمامی رشته ها

        

        

       • رشته روانشناسي 
        • گرایش : روانشناسي باليني
         • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) :  18/6/93
         • ظرفیت : 15نفر
         • منابع آزمون : اصول روانشناسي باليني-آسيب شناسي رواني-آمار-روش تحقيق-روانشناسي رشد-روانشناسي شخصيت- نظريه هاي روان درماني - آزمون های شخصیت و شناختی
         • كارشناسی های مرتبط :  كليه رشته هاي روانشناسی و مشاوره-پرستاری-مامایی 

        

       • رشته روانشناسي
        • گرایش :  روانشناسي تربيتي
         • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) :  18/6/93 ساعت 8 صبح
         • ظرفیت :  6نفر
         • منابع آزمون : روانشناسي عمومي(هيلگارد)- روانشناسي پرورشي(سيف)- روش تحقيق (دلاور)- آمار(دلاور)- رشد1 و2 (برك)
         • كارشناسی های مرتبط: : كليه رشته ها 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        رشته علوم تربیتی 

       • گرایش :  آموزش وپرورش ابتدایی 

        • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) : 19/6/93
        • ظرفیت : 8نفر
        • دروس آزمون : روش تدریس ریاضی، علوم،فارسی،هنر- آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی- اصول و مبانی تعلیم و تربیت- زبان انگلیسی 
        • منابع آزمون:1- آشنایی با مفاهیم ریاضی و روش تدریس ریاضی (عزت خواه) 2- روش تدریس زبان فارسی ( بهمن زندی) 3- روشها وفنون تدریس ( دکتر حسن شعبانی) 4- فرهنگ تفاهم در مدرسه (توماس گوردن- ترجمه پریچهرفرجادی)5- چرایی و چیستی و چگونگی آموزش عمومی هنر(محمود مهر محمدی)6- مبانی و اصول تعلیم و تربیت (دکترشکوهی) 7- آموزش علوم در مدارس ابتدایی( ترجمه بهمن سقط چیان) 8- روشها و فنون تدریس علوم تجربی( اسد ادیب نیا)
        • كارشناسی های مرتبط: : تمامی گرایش های علوم تربیتی و علوم انسانی 

         

         

         

         

       •  

       •  

         

       • رشته روانشناسي

        گرایش :  روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

        • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) :  19/6/93  ساعت 8 صبح
        • ظرفیت : 10 نفر
        • منابع آزمون : احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی(دکتر دلاور)- آموزش کودکان استثنایی ( کافمن و هالاهان)- روش تحقیق دکتر دلاور 
        • كارشناسی های مرتبط: كليه رشته ها و گرايش هاي روانشناسي و کودکان استثنائی  و رشته های توانبخشي

         

         

         

         

         

        رشته علم اطلاعات و دانش شناسی 

         

        • گرایش :  مدیریت اطلاعات
         • تاریخ آزمون شفاهی (مصاحبه) :  16و17/6/93 
         • ظرفیت :  8 نفر
         • منابع آزمون : بر اساس سرفصل های تعریف شده برای هر گرایش در شورای عالی برنامه ریزی درسی وزارت علوم
         • كارشناسی های مرتبط: : علم اطلاعات و دانش شناسی 

                                 

                                 

                                 

                                 

                               • تعداد دفعات بازدید :35718